Engagemang – Jon Henrik Fjällgren Official Site
 
 

JHF Community

 

”Visionen med min skapade ideella förening, JHF COMMUNITY, är att individer drabbade av psykisk ohälsa, främst kvinnor utsatta för våld, ska få det stöd och bemötande de har rätt till. Föreningens vision är också att arbeta med klimatinriktade åtgärder för att främja miljön.”

Ideella Föreningen Jon Henrik Fjällgren Association (802530-1733).

 

Fokusområde 2020/21

– Våldsutsatta kvinnor

Våld mot kvinnor i nära relationer och sexuella övergrepp är något av de mest utbredda och förödande brotten mot mänskliga rättigheter världen över. Våldet och övergreppen finns överallt och är helt oberoende av nationalitet, ålder, etnicitet och samhällsklass. Många gånger ger det enormt stora psykologiska konsekvenser för den utsatta kvinnan där depression, posttraumatiskt stressyndrom, ångest, sömnsvårigheter, rädsla och isolering är vanligt förekommande hos de drabbade. Det är heller inte ovanligt att dessa symtom leder till suicidtankar.

En plattform där vi tillsammans gör skillnad

Med JHF COMMUNITY har vi skapat en plattform med engagerade medlemmar som vill hjälpa till och förändra och göra skillnad. Vi hjälper 2020/21 drabbade kvinnor på individnivå där vi gör skillnad på riktigt, men vi sprider också kunskap och bryter tystnaden omkring ett väldigt tabubelagt ämne.

En kombination av att uppleva skuld & skamkänslor ihop med en okunskap var man ska vända sig och hur processen ser ut vid en anmälan gör att många, många våldsutsatta kvinnor världen över lever i tystnad.

Stadgar för Ideella Föreningen Jon Henrik Fjällgren Association
 

Vi behöver ditt stöd!

Vi vore oerhört tacksamma om ni vill vara med på vår resa där vi tillsammans gör skillnad på riktigt. Här kan du ge en gåva och bli medlem!

 

Bli medlem

Ett medlemskap i föreningen kostar 30 kr/månad. Det går även att skapa ett medlemskap för hela familjen och då kostar det 100 kr/månad.

Som medlem är du framförallt med och stöder våldsutsatta kvinnor på individnivå. Du erhåller också löpande information via nyhetsbrev, får unika erbjudanden samt är välkommen att ansluta dig till JHF COMMUNITYS slutna FB-sida som enbart är till för medlemmar.

Våra individuella insatser handlar om

 
 • SKYDDAT BOENDE
 • SUPPORT VID RÄTTEGÅNG
 • STÖD VID ANMÄLAN
 • PSYKOLOGINSATSER
 • STÖDTELEFON
 • EKONOMISKA BIDRAG
 • FINNAS TILL
 
parallax background
 • "Våld mot kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem och räknas som en global pandemi."
 • "Kostnaden för kvinnors utsatthet i Sverige för könsrelaterat våld beräknas till 39,7 miljarder kronor."
 • "Det tyder på att det sker en våldtäkt var femtonde minut och en misshandel var femte minut i Sverige."
 • "1 av 3 kvinnor utsätts för våld under sin livstid."
 • ”Det anmäls ca 20 våldtäkter per dag i Sverige och då ska man veta att mörkertalet är stort.”
 • ”25 procent av Sveriges kvinnliga befolkning har någon gång under sin livstid blivit utsatta för våld i nära relationer.”

Jag kommer aldrig ge upp!

”Jag har under en längre tid fått se och höra sådana kraftfulla berättelser av kvinnor som fått sina liv gå i spillror genom hot, våld och övergrepp. Jag finner inga ord vad jag känner över att detta får hända och att det händer varje minut, timme och dag på vår jord. Våldtäkter, övergrepp, misshandel, psykisk terror… Hemskheter där varje fall är ETT för mycket. När man får insyn i dessa hemskheter så är det så groteskt att det inte ens går att återberätta.

Det får vara nog NU och jag ska göra allt i min makt för att vara en pusselbit för att fler drabbade ska få stöd där samhället inte räcker till. Jag kommer aldrig ge upp och jag kommer alltid att kämpa för dessa människor som är utsatta. Hoppas ni känner detsamma! ”

– Jon Henrik Fjällgren

 

Vill ert företag vara med och stötta föreningen?

Målet är att skapa en plattform där företag och våra medlemmar kan mötas, både att integrera med varandra och gemensamt vara med och göra skillnad för att skapa ett bättre samhälle. Vill ert företag vara med på vår resa är ni hjärtligt välkomna att höra av er.


kontakt@jonhenrik.com

+46 72 521 13 00

 

Är du utsatt och
i behov av hjälp?

Kontakta oss direkt på