Jon Henrik Fjällgren

Artisten och inspiratören som gett den samiska jojken nytt liv.