Jojk

”En jojk är en upplevelse i livet som jag varken kan eller vågar sätta ord på. Det handlar om någonting större än att bara sjunga och berätta en historia, jojken är ett uttryck för mina känslor och minnen.”


Att minnas genom jojk

Det sägs att jojken ger liv åt människor och är ett sätt att minnas dem som inte längre finns med oss. Somliga minns med glädje. Andra med sorg. Att jojka handlar inte om att berätta om exempelvis en viss känsla eller person. Det handlar om att uttrycka sig som om man faktiskt är den känslan eller den personen. På så sätt blir vi en del av det vi jojkar. Och ofta behövs inte ens ord för att uttrycka sig. Genom rytmen, melodin och de eventuella orden bildas en helhet och budskapet når fram.

Vår äldsta musikform

Idag är jojken en populär musikform, men så har det inte alltid varit. Under lång tid har vi samer levt under förtryck och vår musik har inte varit accepterad i samhället. Men tack vare vår starka kultur och våra djupt rotade traditioner har jojken överlevt och idag är den samiska sångstilen förmodligen den äldsta musikformen vi har i Europa. Jag är stolt över att kunna dela med mig av mitt samiska arv och sprida vår musik och kultur vidare och tror att alla kan finna jojken, bara man vågar släppa in den i sitt hjärta.

Läs mer om jojk:

samer.se
musikverket.se