Moder Jord

"Att naturen är basen för vår överlevnad och att allting hänger samman är helt naturligt för mig."

 

Naturen ger mig kraft

Som same och med rötter från det colombianska indianfolket har jag alltid haft en stark förankring till naturen. För mig är Moder Jord grunden till allt liv och det är tack vare henne som vi lever och andas. Jag har också ett starkt band till djuren och ibland känns det som om vi talar samma språk. Bland mina renar känner jag mig aldrig ensam oavsett vad och när jag är på fjället kan jag vara den jag är. Att vara i naturen och bland alla djur ger mig kraft, vilket jag känner stor tacksamhet över.

Vår jord, vårt ansvar

Att härstamma från två olika ursprungsbefolkningar är någonting jag är stolt över. Det finns 370 miljoner människor i världen som tillhör urfolk och mer än 60 miljoner av oss är helt beroende av skogen för vår överlevnad. Trots internationella överenskommelser kämpar ursprungsbefolkningar världen över för att skydda naturen, för rent land och vatten och för att bo kvar på sina förfäders marker. Att stå upp för naturens rättigheter är en självklarhet. Det är en kamp som kräver mod och uthållighet och en kamp som måste fortsätta.

renar_webb